AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Uw vertrouwen in onze organisatie staat bij ons voorop. Daarom willen we open zijn over welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn om die informatie te beheren. We hebben dan ook nieuwe voorzieningen aangebracht op onze website en ons privacybeleid aangepast, zodat deze in overeenstemming zijn met de nieuwe wettelijke verplichtingen volgens de AVG. Dankzij deze wet krijgt u meer grip op welke informatie u met ons wilt delen. Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.

De belangrijkste veranderingen:

  • Onze privacyverklaring is herschreven; deze is nu beter te begrijpen.
  • Wij gingen al zorgvuldig om met uw gegevens, maar waar het beter kon, doen we dat nu. Dat geldt ook voor de bescherming van deze gegevens.
  • U kunt voortaan gemakkelijker inzicht krijgen in welke gegevens we verzamelen en waarom we bepaalde gegevens vragen.
  • U kunt gemakkelijker zien welke gegevens we delen, wijzigen of verwijderen.

Hieronder kunt u de herziene documenten inzien.

Gebruikers

Verhuurders