Saturday 24 July
24 JUL 10:00-10:30
Rotterdam, Lloydstraat 120
Rental: € 1.495 per month Laatste update: 22 July om 13:30
24 JUL 11:00-11:30
Rotterdam, Robijnstraat 16a
Rental: € 1.195 per month Laatste update: 22 July om 13:30
24 JUL 10:00-10:30
Rijswijk, Thomas Jeffersonlaan 481
Rental: € 1.195 per month Laatste update: 22 July om 13:51
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 21A
Rental: € 1.824 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 21B
Rental: € 1.657,50 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 21C
Rental: € 1.540,50 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 23A
Rental: € 1.400 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 23B
Rental: € 1.657,50 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 23C
Rental: € 1.250 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 25A
Rental: € 1.729 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 25B
Rental: € 1.225 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 27A
Rental: € 1.729 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 29A
Rental: € 1.729 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 12:00-14:00
Amsterdam, Pietersbergweg 31A
Rental: € 1.732,50 per month Laatste update: 19 July om 09:59
24 JUL 13:00-13:30
Hoorn, Reiger 82
Rental: € 1.095 per month Laatste update: 22 July om 13:32
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 603
Rental: € 1.735 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 605
Rental: € 1.495 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 607
Rental: € 1.685 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 611
Rental: € 1.525 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 613
Rental: € 1.455 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 615
Rental: € 1.685 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 617
Rental: € 1.685 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 619
Rental: € 1.435 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 621
Rental: € 1.455 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 623
Rental: € 1.685 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 627
Rental: € 1.435 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 629
Rental: € 1.525 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 631
Rental: € 1.455 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 633
Rental: € 1.685 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 637
Rental: € 1.495 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 639
Rental: € 1.525 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 641
Rental: € 1.695 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 643
Rental: € 1.730 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 645
Rental: € 1.495 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 647
Rental: € 1.525 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 649
Rental: € 1.525 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 651
Rental: € 1.730 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 653
Rental: € 1.745 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 655
Rental: € 1.495 per month Laatste update: 22 July om 13:31
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 657
Rental: € 1.525 per month Laatste update: 22 July om 13:32
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 659
Rental: € 1.745 per month Laatste update: 22 July om 13:32
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 661
Rental: € 1.885 per month Laatste update: 22 July om 13:32
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 663
Rental: € 1.625 per month Laatste update: 22 July om 13:32
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 665
Rental: € 1.865 per month Laatste update: 22 July om 13:32
24 JUL 14:30-17:00
Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 667
Rental: € 1.625 per month Laatste update: 22 July om 13:32
24 JUL 15:00-15:20
Amsterdam, Karspeldreef 1349
Rental: € 1.395 per month Laatste update: 22 July om 13:42
24 JUL 15:25-15:45
Amsterdam, Karspeldreef 1371
Rental: € 1.399 per month Laatste update: 22 July om 13:42
24 JUL 15:50-16:10
Amsterdam, Karspeldreef 1399
Rental: € 1.450 per month Laatste update: 22 July om 13:42
Monday 26 July
26 JUL 12:00-12:20
Utrecht, Faustdreef 13
Rental: € 1.225 per month Laatste update: 22 July om 16:08
26 JUL 12:25-12:45
Utrecht, Faustdreef 339
Rental: € 1.225 per month Laatste update: 22 July om 16:08
26 JUL 13:00-13:20
Utrecht, Tannhäuserdreef 374
Rental: € 1.225 per month Laatste update: 22 July om 16:08
26 JUL 17:00-17:30
Alphen aan den Rijn, Valeriusplein 366
Rental: € 1.125 per month Laatste update: 22 July om 13:54
Thursday 29 July
29 JUL 14:30-14:50
Julianadorp, Kruiszwin 5507
Rental: € 1.050 per month Laatste update: 19 July om 09:59
Saturday 31 July
31 JUL 10:00-10:20
Delft, Martinus Nijhofflaan 2S5
Rental: € 1.180 per month Laatste update: 22 July om 16:12
31 JUL 10:20-10:40
Delft, Martinus Nijhofflaan 2S2
Rental: € 1.075 per month Laatste update: 22 July om 16:12
31 JUL 10:40-11:00
Delft, Martinus Nijhofflaan 2G1
Rental: € 1.105 per month Laatste update: 22 July om 16:12
31 JUL 11:10-11:30
Delft, Martinus Nijhofflaan 556
Rental: € 1.250 per month Laatste update: 22 July om 16:12
Tuesday 3 August
3 AUG 17:00-17:20
Rotterdam, Bulgersteyn 7103
Rental: € 1.495 per month Laatste update: 22 July om 13:30
3 AUG 17:20-17:40
Rotterdam, Bulgersteyn 7201
Rental: € 1.950 per month Laatste update: 22 July om 13:30
3 AUG 17:40-18:00
Rotterdam, Bulgersteyn 7313
Rental: € 1.750 per month Laatste update: 22 July om 13:30
3 AUG 17:30-18:00
Utrecht, Groenestraat 56
Rental: € 1.450 per month Laatste update: 22 July om 13:22
Ask the service manager about Groenestraat 58 as well!
Wednesday 4 August
4 AUG 14:00-14:20
Utrecht, Auriollaan 112
Rental: € 1.200 per month Laatste update: 22 July om 16:37
4 AUG 14:30-14:50
Utrecht, Marshalllaan 307
Rental: € 705 per month Laatste update: 22 July om 16:37
4 AUG 15:00-15:20
Utrecht, Monnetlaan 79
Rental: € 1.200 per month Laatste update: 22 July om 16:37
4 AUG 17:00-17:20
Alphen aan den Rijn, Valeriusplein 364
Rental: € 950 per month Laatste update: 22 July om 16:20
4 AUG 17:20-17:40
Alphen aan den Rijn, Valeriusplein 374
Rental: € 1.175 per month Laatste update: 22 July om 16:20
4 AUG 17:00-17:20
Rotterdam, Etienne de Bouterstraat 32
Rental: € 1.225 per month Laatste update: 22 July om 16:35
4 AUG 17:25-17:45
Rotterdam, Etienne de Bouterstraat 42
Rental: € 1.225 per month Laatste update: 22 July om 16:35
Thursday 5 August
5 AUG 16:00-16:30
Amsterdam, Bijlmerdreef 856
Rental: € 1.495 per month Laatste update: 22 July om 16:29
5 AUG 17:00-17:20
Amsterdam, Karspeldreef 1219
Rental: € 1.399 per month Laatste update: 22 July om 16:21
5 AUG 17:20-17:40
Amsterdam, Karspeldreef 1365
Rental: € 1.399 per month Laatste update: 22 July om 16:21
5 AUG 17:40-18:00
Amsterdam, Kruitberghof 107
Rental: € 1.595 per month Laatste update: 22 July om 16:21
Friday 6 August
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 203
Rental: € 1.435 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 207
Rental: € 1.160 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 209
Rental: € 1.360 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 210
Rental: € 1.480 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 212
Rental: € 1.260 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 214
Rental: € 1.260 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 218
Rental: € 1.335 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 221
Rental: € 1.270 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 223
Rental: € 1.390 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 224
Rental: € 1.495 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 225
Rental: € 1.350 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 226
Rental: € 1.290 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 228
Rental: € 1.285 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 231
Rental: € 1.350 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 233
Rental: € 1.290 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 234
Rental: € 1.295 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 235
Rental: € 1.315 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 236
Rental: € 1.315 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 237
Rental: € 1.360 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 238
Rental: € 1.330 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 240
Rental: € 1.330 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 241
Rental: € 1.335 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 242
Rental: € 1.335 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 243
Rental: € 1.384 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 244
Rental: € 1.350 per month Laatste update: 19 July om 09:59
6 AUG 14:00-16:00
Voorburg, Burgemeester Feithplein 246
Rental: € 1.350 per month Laatste update: 19 July om 09:59
There are no Open Houses planned this week.
+ Show more
There are currently no Premium Open Houses planned.

Public Open Houses


You can always visit Open Houses without an appointment

Ring the doorbell at the indicated time or tune in via the livestream.
If a property is not listed here yet, the Open House will be planned and we will share the date and time here as soon as possible.

 

Have you arrived on a Open House at this moment and you can't spot any of us in blue? Please wait at the blue flag. We will guide you through from a to z.

Please note

Always check this Open House Agenda two hours before the start of an Open House. If something changes, we will share it here immediately. 
Read more

Premium Open Houses

Premium Open Houses are only visible if you have a Premium account.

 

Do you have any questions?

What are the eligibility requirements?

Signing up is useful if you recognize yourself in the following points:

  • you have income from work, pension, income from work in conjunction with study financing or only study financing (in conjunction with an extra deposit and a guarantor who lives in the Netherlands or the EU);
  • you have a valid residence permit in the Netherlands;
  • after our automated credit check you have a positive payment history;
  • you can communicate in Dutch or English;
  • you are transparent about your application;
  • you can upload the following documents (you do not have to upload these until a home is granted).

Signing up makes no sense if u:

  • have a negative payment history according to the automated credit check;
  • have an income that consists of surcharges (with the exception of student grants);
  • have an income consisting of allowances (with the exception of student grants);
  • have to do with debt assistance (amicable or statutory WSNP);

Read the conditions carefully and if you meet them, only then sign up. We have a no-refund policy!

How does the waiting list and allocation work?

If you have a Premium account, you will see your position on the current waiting list in your Profile Card for each property between your preferences.

Under option
Houses that have gone under option for someone else, we don't show here anymore. If the property becomes available again, because the candidate rejects the property, the position on the waiting list for that property will be visible again.

The position on the waiting list might change
Until the moment of candidate selection (usually 2 days after the Open House) each candidate can change the preferences of the houses in his Profile Card. If the registration period of this candidate is longer than your registration period, this candidate will go on the waiting list for you. It can also happen that a candidate with a longer registration duration removes the house from his preferences or that he is no longer looking for a house at all. In that case, the other candidates all move up one position on the waiting list. The moment we start the candidate selection we will see who is in position 1, 2 or 3 etc. 

Visit the Open House to qualify
It is important that you look at the property before you can rent. You may also send someone to look on your behalf. If you are not going to take a look and your position on the waiting list is high (the chance that you can rent is high) you will miss your chance on the house and someone with a less high position may precede you.

Adjust preferences within 48 hours after the Open House and enter the unique code
In this way we can see for which house(s) you want to qualify. Go to your Profile Card and only fill in the unique code of the Open House you visited (this 3-digit code can be found at the bottom of the handout you received from us during the Open House). 2 Working days after the Open House we will select the candidate. The candidate who at that moment is at the top of the waiting list will receive a rental proposal from Verhuurtbeter.nl in his account. If you do not have a Premium registration yet, it is important that you arrange this within 48 hours after the Open House and add the house(s) of your preference and the unique code.

Rental proposal, upload documents and rental agreement
The candidate who has accepted the rental proposal before the deadline (within 24 hours after receiving the rental proposal) will receive the rental agreement in his account. Now it's essential to upload all requested documents into your account within 3 days. We request you to go through the agreement and sign it online within 2 days and pay the starting invoice (total amount of rent, service costs, deposit, etc). If he does not do so within this period, the property will become available again and we will proceed with the next candidate on the waiting list.

How can I get in touch with someone?

 

We use different channels, but focus on contact via the message centre. This can be reached after logging in. Through this section you will receive personal guidance and we can respond to specific situations. We have mapped out a lot of situations, because we often see the same questions pass by. 

Read more? Check out our frequently asked questions at docs.verhuurtbeter.nl

Rooms
Budget

What is the basic rental price p/m?
Required (gross) monthly income (1 person)
What is your (gross) monthly income?
Required (gross) monthly income (2nd person)
You must earn this together