(English below)

Attentie gespot?

Oh jee, u heeft een attentie van ons. Gelukkig staat er op de sticker hetgeen vermeld wat er aan de hand is en wat u mag doen. Vaak gaat het om kleine dingen, zoals een vuilniszak die iets te lang op de galerij staat of uw fiets die eigenlijk in de berging hoort. Laten we ook op dit niveau leuk met elkaar omgaan en zie de sticker niet als een waarschuwing maar gewoon als een opmerking. U hoeft dan ook geen contact op te nemen met ons, maar het mag altijd. Alvast bedankt! 

 

Attention spotted?

Oh my, you have an attention from us. Fortunately, the sticker will tell you what is going on and what you are allowed to do. Often it's about small things, like a garbage bag that's been on the gallery a little too long or your bike that actually belongs in the storage room. Let's be nice to each other at this level too and don't see the sticker as a warning but just as a comment. You do not have to contact us, but you can always do so. Thanks in advance!
Wat is de kale huurprijs p/m?
Vereiste (bruto) maandinkomen (1 persoon)
Wat is uw (bruto) maandinkomen?
Vereiste (bruto) maandinkomen (2e persoon)
Dit moet u samen verdienen