(English below)

Attentie gespot?

Oh jee, je hebt een attentie van ons. Gelukkig staat er op de sticker vermeld wat er aan de hand is en wat je mag doen. Vaak gaat het om kleine dingen, zoals een vuilniszak die iets te lang op de galerij staat of je fiets die eigenlijk in de berging hoort. Laten we ook op dit niveau leuk met elkaar omgaan en zie de sticker niet als een waarschuwing maar gewoon als een opmerking. Je hoeft dan ook geen contact op te nemen met ons, maar het mag natuurlijk altijd. Alvast bedankt! 

 

Attention spotted?

Oh my, you have an attention from us. Fortunately, the sticker will tell you what is going on and what you are allowed to do. Often it's about small things, like a garbage bag that's been on the gallery a little too long or your bike that actually belongs in the storage room. Let's be nice to each other at this level too and don't see the sticker as a warning but just as a comment. You do not have to contact us, but you can always do so. Thanks in advance!
Wat is de kale huurprijs p/m?
Vereiste (bruto) maandinkomen (1 persoon)
Wat is jouw (bruto) maandinkomen?
Vereiste (bruto) maandinkomen (2e persoon)
Dit moet je samen verdienen