Disclaimer

Krijg online een goede indruk van de woning

De informatie op onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Verhuurtbeter.nl geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Verhuurtbeter.nl sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn er graag voor u. 

 

De bij de woningen gedeelde media (foto, video of 3D tour) tonen een type van de betreffende woning en kunnen daardoor afwijken. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kijk op uw gemak en in uw eigen tijd hoe de woning oogt en 'aanvoelt'. Ervaar een extra dimensie in uw huurwoningzoektocht. Het zal uw keuze voor de betreffende woning scherper zetten. Want hoe fijn is het als u op afstand al voor 90% een keuze kan maken of je de woning uberhaupt wilt gaan huren?

Vandaar dat we deze optie hebben doorontwikkeld. Sommige woningen zijn identiek en hier gebruiken we types voor om zo snel mogelijk een goed beeld te geven van de woning ook al hebben wij als bemiddelaar nog niet eens al het beeldmateriaal. 

We hebben naast plattegrond en EPA drie vormen van media die we altijd inzetten voor onze woningen. Namelijk foto's, video's en 3D tours. Aan onze media kunnen nooit rechten worden ontleend.

Foto

De foto's die wij tonen geven zoveel als mogelijk een exact beeld van de aangeboden woning. Elke woning is onderdeel van een groter project. Zodra we (nog) geen foto's hebben van het betreffende huisadres tonen we een soortgelijke woning of foto's van het project, denk aan gemeenschappelijke ruimtes, gevelaanzichten en buitenfoto's. Bij woningen die gerenoveerd worden tonen wij foto's van eerdere renovaties om u te tonen hoe de woning er na renovatie ongeveer komt uit te zien.

 

 

 

Video

De video's die wij openbaar tonen zijn vaak video's van de juiste woning. Het kan echter zo zijn dat het om een vergelijkbaar woningtype betreft en dat er nog geen recente foto's zijn geschoten. Denk bijvoorbeeld aan een renovatie die gepland staat waar de woning alvorens in de verhuur is gekomen. We tonen het huisnummer aan het begin van de video. Zo kunt u altijd checken of het om een vergelijkbaar type gaat of om het betreffende huisnummer. In de beschijving worden ook verdere details vermeld.

 

3D Tour

Zodra er een 3D tour mogelijk is bij de betreffende woning zult u vaak zien dat er een type wordt vermeld in plaats van een adres. Dit doen wij omdat het vaak voorkomt dat woningen dezelfde layout hebben. Denk aan een andere etage in hetzelfde complex.

We vermelden er bij wat de stand van zaken is voor de betreffende woning in de beschrijvingen. Het kan dus afwijken van de daadwerkelijke woning. Zodra de woning afwijkt van de bijgeleverde tour dan wordt dit netjes en duidelijk vermeld. Via de 3D tours kunt u een bovenaanzicht bekijken, een 3D model of stapsgewijs digitaal door de woning lopen. Check ook het meetinstrument. Zo kunt u op afstand al maten opnemen!

 

Plattegrond

Van onze verhuurders - opdrachtgevers - krijgen wij met regelmaat input. Zo ook plattegronden van de objecten of zelfs van de objecttypes. 

Wat is de kale huurprijs p/m?
Vereiste (bruto) maandinkomen (1 persoon)
Wat is uw (bruto) maandinkomen?
Vereiste (bruto) maandinkomen (2e persoon)
Dit moet u samen verdienen